Kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK

1. TOPIK là gì?

TOPIK là gì? Bài thi TOPIK gồm mấy phần?

TOPIK là viết tắt của cụm từ Test of Proficiency in Korean, tiếng Hàn là 한국어능력시험. TOPIK (한국어능력시험) là kỳ thi năng lực tiếng Hàn được tổ chức hàng năm bởi Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc. TOPIK được dùng để đánh giá trình độ của người học và sử dụng tiếng Hàn như một ngoại ngữ thứ hai. Chứng chỉ này đánh giá trình độ nghe, đọc, viết của người học tiếng Hàn. Đối tượng thi bao gồm người nước ngoài, kiều bào Hàn Quốc, không áp dụng cho người bản xứ.

2. Cấu trúc bài thi TOPIK

TOPIK là gì? Bài thi TOPIK gồm mấy phần?

Bài thi TOPIK có hai cấp độ: TOPIK I và TOPIK II. TOPIK I tức là cấp độ mới bắt đầu (beginner), chia thành hai cấp độ nhỏ là 1 và 2. Trong khi TOPIK-II là cấp độ trung bình (intermediate) và nâng cao (advanced), trong đó chia thành 4 cấp độ là 3, 4, 5 và 6. Người dự thi đạt cấp độ từ 1 đến 6 dựa trên tổng điểm của họ trong bài kiểm tra.

3. Thông tin liên lạc liên quan tới điểm thi TOPIK tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

Facebook: https://www.facebook.com/nganhtienghandhdn

Văn phòng: phòng B301, 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3699.334