Giảng viên

Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hoá Hàn Quốc hiện có 14 giảng viên người Việt Nam (2 Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ) đều đã qua đào tạo tại nước ngoài. Trong 12 Thạc sĩ hiện có 1 NCS trong nước và 2 NCS nước ngoài.

STTHỌ TÊN GIẢNG VIÊNGHI CHÚ
1TS. Trần Thị Lan AnhGiảng viên cơ hữu
2TS. Nguyễn Ngọc TuyềnGiảng viên cơ hữu
3ThS. Hoàng Phan Thanh NgaGiảng viên cơ hữu
4ThS. Đỗ Thị Quỳnh HoaGiảng viên cơ hữu
5ThS. Nguyễn Thị Phương ThuGiảng viên cơ hữu
6ThS. Bùi Thị Hồng TrâmGiảng viên cơ hữu
7ThS. Nguyễn Thị Bình SơnGiảng viên cơ hữu
8ThS. Khương Diệu MyGiảng viên cơ hữu
9ThS. Bùi Tố Quỳnh TrangGiảng viên cơ hữu
10ThS. Phan Thị Thủy TiênGiảng viên cơ hữu
11ThS. Hoàng Thị Tố UyênGiảng viên cơ hữu
12ThS. Ngô Trần Việt TrinhGiảng viên cơ hữu
13ThS. Nguyễn Thị Thanh TrúcGiảng viên cơ hữu
14ThS. Lê Thị Yến ThuGiảng viên tập sự

TNV người nước ngoài

STTHỌ TÊN GHI CHÚ
1Park Sung SooTNV KF
2Pyo Kuk NamTNV Koica
3Kang Min JungTNV Koica
4Jeon Ju HwaGV hợp đồng