Chào mừng TNV KOICA – Cô giáo Kang Min Jung trở thành thành viên ngôi nhà chung Khoa NN&VH Hàn Quốc, ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc trường ĐHNN-ĐHĐN chào đón cô Kang Min Jung, TNV KOICA sẽ công tác tại Khoa trong thời gian sắp tới.