Website tham khảo cho sinh viên

Để thuận lợi cho quá trình nghiên cứu – học tập, sinh viên có thể truy cập vào những website sau để tra cứu thông tin.

 1. Từ điển:
  https://dict.naver.com/
  https://stdict.korean.go.kr/main/main.do
  https://dic.daum.net/index.do
  https://krdict.korean.go.kr/vie
 2. Luận văn:
  https://www.riss.kr/index.do