THÔNG BÁO: v/v xét cấp HỌC BỔNG KKHT HK1 21-22 của Khóa 18,19,20,21

Ngày 16/06/2022, Khoa đã nhận được thông tin từ Phòng CTSV về việc có sai sót trong quá trình Phòng CTSV làm bảng phân bổ chỉ tiêu số tiền học bổng HKI năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh 2018, 2019, 2020. (Theo quy định thì số tiền phân bổ ban đầu dành cho 4 khóa nhưng Phòng đã nhầm chỉ phân bổ cho 3 khóa nên sau khi điều chỉnh lại thì số tiền ở các khóa sẽ giảm so với ban đầu). Sau khi nhận được Bảng mới về phân bổ chỉ tiêu số tiền học bổng cho các khóa 2018, 2019, 2020, 2021. Khoa đã tiến hành họp xét phân bổ các suất học bổng cho các khóa đúng theo quy định. Trong đó, theo danh sách dự kiến ở đợt trước Khoa đã đăng sẽ có giảm 1-3 suất/khóa (tùy theo khóa). Danh sách dự kiến Khoa sẽ đăng lại cho các bạn theo dõi sau khi Trường họp xét.Phòng Công tác Sinh viên thành thật xin lỗi về sai sót này nên mong các bạn sinh viên cũng sẽ thông cảm về sự cố trên.Về file đính kèm, nhờ các bạn kiểm tra lại giúp cô có sai sót gì về điểm hay không nhé. Nếu có sai sót các bạn phản hồi sớm giúp cô trước 11h30 Thứ Hai 20/06/2022.