THÔNG BÁO: v/v nộp các chứng chỉ XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP năm học 2021-2022.

Các bạn sinh viên có tên trong file đính kèm lưu ý giúp cô. Các mục đánh dấu X là các mục các bạn thiếu các chứng chỉ, điều kiện ra trường. Thiếu điều kiện này + thiếu số tín chỉ thì các bạn không đủ điều kiện xét tốt nghiệp ra trường nhé.Các bạn kiểm tra lại giúp cô, nếu các bạn có các chứng chỉ đó rồi nhưng Nhà trường chưa cập nhật thì các bạn chụp file ảnh các chứng chỉ là gửi qua zalo số điện thoại 0905.114.215 (Cô Lâm-P.Đào tạo) để được cập nhật bổ sung sớm.Hạn nộp trước 9h00 Thứ Hai 20/06/2022.Nhờ lớp trưởng thông tin đến các bạn để nắm kịp thời & bổ sung sớm trong việc xét tốt nghiệp.